کلیپ این روزها

http://www.aparat.com/v/64OsW 

کلیپ این روزها با صدای فرشاد قائمی تهیه شده در سیمای ایرانی