سیمای ایرانی به همراه استاد اکبر عبدی در افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور کشور در قم

سیمای ایرانی به همراه استاد اکبر عبدی در افتتاحیه المپیاد ورزشی دانشجویان پسر دانشگاه های پیام نور در تاریخ 94/6/9 شرکت نمود در حالی که اجرای برنامه را جناب آقای بهمن هاشمی بر عهده داشت .استاد اکبر عبدی پس از حضور در سالن با تشویق و استقبال بسیار زیاد مردم روبرو شد . استاد پس از ایراد صحبت های خود میان مردم قم به بیماری خویش اشاره نمود واز مردم طلب دعای خیر کرد و در انتهای صحبت ها فوت ناگهانی علی طباطبایی راتسلیت گفته و به آخرین همکاری خود با علی طباطبایی در" سریال بچه های بد " به کارگردانی سیروس مقدم اشاره نمود و برای سلامتی استاد ناصر ملک مطیعی دعا کرد ، در انتهای برنامه  به دیدار تماشاگران دور سالن رفت و مردم هنردوست قم این هنرمند گرانقدر را با دسته های گل بدرقه نمودند.

ترتیب نمایش: 
3