تسلیت

درگذشت ناگهانی حاج یوسف شاه حسینی عضو هیات مدیره سیمای ایرانی ، داغدارمان کرد .

ترتیب نمایش: 
3